แผนที่ อันดับ

Nuke Delivery Service

Nuke Delivery Service
คะแนน:1.561.024
อันดับ:26
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 21.899.676 (52.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (143) พิกัด คะแนน
TGW # NOOB 555
531|515 10.162
TGW#NOOB001
494|566 10.954
TGW#NOOB002
512|563 10.950
TGW#NOOB003
422|551 10.950
TGW#NOOB004
518|564 10.950
TGW#NOOB005
490|568 10.971
TGW#NOOB006
426|547 10.950
TGW#NOOB007
496|566 10.971
TGW#NOOB008
515|555 10.838
TGW#NOOB009
517|563 10.950
TGW#NOOB010
432|552 10.950
TGW#NOOB011
427|547 10.952
TGW#NOOB012
514|560 10.838
TGW#NOOB013
425|554 10.951
TGW#NOOB014
512|558 10.971
TGW#NOOB015
514|569 10.950
TGW#NOOB016
426|544 10.957
TGW#NOOB017
516|500 10.945
TGW#NOOB018
487|569 10.964
TGW#NOOB019
448|575 10.957
TGW#NOOB020
489|567 10.955
TGW#NOOB021
512|556 10.081
TGW#NOOB022
423|546 10.955
TGW#NOOB023
431|556 10.950
TGW#NOOB024
430|559 10.955
TGW#NOOB025
428|552 10.950
TGW#NOOB026
430|551 10.950
TGW#NOOB027
508|569 10.971
TGW#NOOB028
446|576 10.957
TGW#NOOB029
517|498 10.945
TGW#NOOB030
420|544 10.950
TGW#NOOB031
424|553 10.950
TGW#NOOB032
430|555 10.950
TGW#NOOB033
495|566 10.971
TGW#NOOB034
513|560 10.971
TGW#NOOB035
495|567 10.951
TGW#NOOB036
425|544 10.971
TGW#NOOB037
420|545 10.950
TGW#NOOB038
511|559 10.960
TGW#NOOB039
492|566 10.952
TGW#NOOB040
509|566 10.971
TGW#NOOB041
432|548 10.963
TGW#NOOB042
516|497 10.945
TGW#NOOB043
428|553 10.950
TGW#NOOB044
493|569 10.951
TGW#NOOB045
509|567 10.348
TGW#NOOB046
493|570 10.971
TGW#NOOB047
504|567 10.971
TGW#NOOB048
491|571 10.971
TGW#NOOB049
426|551 10.950
TGW#NOOB050
517|565 10.955
TGW#NOOB051
436|557 10.971
TGW#NOOB052
446|575 10.967
TGW#NOOB053
517|497 10.945
TGW#NOOB054
419|531 10.950
TGW#NOOB055
516|499 10.945
TGW#NOOB056
510|563 10.971
TGW#NOOB057
428|546 10.955
TGW#NOOB058
434|552 10.950
TGW#NOOB059
500|569 9.351
TGW#NOOB060
491|573 10.971
TGW#NOOB061
513|558 10.838
TGW#NOOB062
435|557 10.950
TGW#NOOB063
431|555 10.950
TGW#NOOB064
510|568 10.971
TGW#NOOB065
511|567 10.950
TGW#NOOB066
515|499 10.945
TGW#NOOB067
422|545 10.950
TGW#NOOB068
431|552 10.950
TGW#NOOB069
425|545 10.950
TGW#NOOB070
422|550 10.950
TGW#NOOB071
426|556 10.952
TGW#NOOB072
425|556 10.950
TGW#NOOB073
517|495 10.963
TGW#NOOB074
458|573 10.307
TGW#NOOB075
424|551 10.950
TGW#NOOB076
492|567 10.971
TGW#NOOB077
428|562 10.950
TGW#NOOB078
512|569 10.496
TGW#NOOB079
512|568 10.950
TGW#NOOB080
423|548 10.950
TGW#NOOB081
495|570 10.971
TGW#NOOB082
506|565 10.971
TGW#NOOB083
427|548 10.951
TGW#NOOB084
516|569 10.950
TGW#NOOB085
430|565 10.950
TGW#NOOB086
509|564 10.971
TGW#NOOB087
494|572 10.971
TGW#NOOB088
487|567 10.971
TGW#NOOB089
430|547 10.950
TGW#NOOB090
512|566 10.950
TGW#NOOB091
424|543 10.964
TGW#NOOB092
505|565 10.971
TGW#NOOB093
512|564 10.954
TGW#NOOB094
514|555 10.954
TGW#NOOB095
431|558 10.832
TGW#NOOB096
423|550 10.954
TGW#NOOB097
517|496 10.945
TGW#NOOB098
500|570 10.971
TGW#NOOB099
517|500 10.945
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 43 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
Lelouch Lamperouge

Aptitude is more important than skills.


รางวัลประจำวัน
2x นักปล้นสะดมประจำวัน

ปล้นสะดมทรัพยากรให้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 15.09.2018 (4.188.211 ทรัพยากร)


4x นักปล้นสะดมประจำวัน

ปล้นสะดมหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 08.07.2018 (4.891 หมู่บ้าน)


3x นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน

ยึดครองหมู่บ้านมากที่สุดในเวิลด์นี้

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 04.07.2018 (12 หมู่บ้าน)


2x ผู้สนับสนุนประจำวัน

ทำลายกองกำลังศัตรูในฐานะผู้สนับสนุน

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 03.10.2018 (72.130 ยูนิต)