แผนที่ อันดับ

suksin

suksin
คะแนน:1.041.282
อันดับ:47
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 8.186.639 (109.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (113) พิกัด คะแนน
Aรอบนอก
383|506 9.922
Aรอบนอก
402|569 2.051
Aรอบนอก
379|511 1.207
Aรอบนอก
486|623 294
Aรอบนอก #
429|592 9.932
Aรอบนอก #
394|542 9.932
Aรอบนอก #
390|525 9.637
Aรอบนอก #
395|551 9.864
Aรอบนอก #
455|391 7.730
Aรอบนอก #
396|439 7.745
Aรอบนอก #
397|445 5.904
Aรอบนอก #
381|507 4.914
Aรอบนอก #
443|392 4.320
Aรอบนอก #
380|493 5.508
Aรอบนอก #
382|511 3.817
Aรอบนอก #
515|621 4.396
Aรอบนอก #
386|528 2.489
Aรอบนอก #
380|524 1.327
Aรอบนอก #
404|571 4.155
Aรอบนอก #
394|435 4.425
Aรอบนอก #
432|605 523
Aรอบนอก #
488|626 793
Aรอบนอก #
382|534 417
Aรอบนอก #
381|454 447
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๑ *
473|411 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๒ *
475|410 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๓ *
473|405 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๔ *
470|408 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๕ $
474|408 11.170
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๖ @
472|410 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๗ *
473|403 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๘ @
472|403 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๐๙ *
474|407 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๐ *
473|406 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๑ *
473|408 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๒ #
471|408 9.840
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๓ *
474|404 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๔ *
468|404 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๕ *
474|401 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๖ *
466|406 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๗ *
465|406 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๘ #
471|402 9.656
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๑๙ #
466|405 9.654
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๒๐ *
465|402 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๒๑ @
465|404 10.557
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๒๒ #
471|397 9.840
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๒๓ *
469|396 9.550
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๐๒๔ *
467|396 10.398
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๑ *
499|483 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๒ #
502|483 10.567
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๓ *
502|484 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๔ $
500|483 11.646
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๕ *
503|483 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๖ *
503|482 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๗ *
502|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๘ *
501|484 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๐๙ @
502|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๐ *
503|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๑ *
503|487 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๒ *
501|483 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๓ *
505|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๔ *
501|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๕ *
505|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๖ @
500|481 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๗ *
507|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๘ *
500|480 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๑๙ #
499|486 10.316
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๐ *
499|479 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๑ *
499|487 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๒ *
503|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๓ ?
504|481 10.654
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๔ *
498|478 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๕ #
498|479 10.408
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๖ *
499|478 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๗ *
496|479 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๘ *
499|477 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๒๙ *
495|488 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๐ @
495|483 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๑ *
497|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๒ *
494|484 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๓ *
495|487 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๔ *
496|484 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๕ $
503|478 11.646
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๖ *
499|480 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๗ *
495|481 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๘
497|484 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๓๙ *
497|488 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๐ *
496|487 10.063
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๑ *
494|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๒ *
493|486 10.063
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๓ *
504|486 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๔ *
500|487 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๕ *
500|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๖ *
501|485 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๗ #
505|490 10.408
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๘ $
504|491 11.646
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๔๙ *
502|489 10.557
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๕๐ *
497|485 10.155
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๕๑ *
494|486 9.154
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๐๕๒ #
495|484 9.838
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 13 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล ขุนพล
*****************************************
ความหมายของชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงภายนอก
แต่อยู่ที่ประสบการณ์ ภายใจจิตใจ

*****************************************
ขุนนางขุนนาง
พลม้าหนัก พลม้าธนู พลม้าเบา พลสอดแนม
๛๔๒๛


รางวัลประจำวัน
2x สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน

ทำลายกองกำลังศัตรูในขณะเป็นฝ่ายโจมตีให้ได้มากที่สุด

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 15.06.2018 (68.955 ยูนิต)


1x สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน

ทำลายกองกำลังศัตรูในขณะเป็นฝ่ายป้องกันให้ได้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 03.12.2018 (57.027 ยูนิต)


 
รางวัลการต่อสู้
คำประกาศจะเข้ายึดครองหมู่บ้านที่สำเร็จผล (ทอง - ระดับ 4)

คุณได้เข้ายึดครองหมู่บ้านที่ประกาศจะเข้ายึดครองไป 100 หมู่บ้านแล้ว!


ผู้บัญชาการที่ไว้ใจได้ (ทอง - ระดับ 4)

ส่งกองกำลังสนับสนุนผู้เล่นอื่นในการต่อสู้ให้ครบ 3.000 ครั้ง!


วีรบุรุษ (ทอง - ระดับ 4)

กองกำลัง 100.000 หน่วยของคุณได้พลีชีพในการสนับสนุนหมู่บ้านไปอย่างสมเกียรติ!


ขุนศึก (แร่เงิน - ระดับ 3)

โจมตีผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกัน 100 คน!


นักชิงทรัพย์ (แร่เงิน - ระดับ 3)

ขโมยทรัพยากรทั้งหมด 1.000.000


นักปล้นสะดม (แร่เงิน - ระดับ 3)

ปล้นสะดมหมู่บ้านอื่นครบ 1.000 ครั้ง


ผู้นำทัพ (แร่เงิน - ระดับ 3)

ทำลายกองกำลังศัตรูให้ครบ 1.000.000 หน่วย!


โจมตีตัวเอง (แร่เงิน - ระดับ 3)

โจมตีตัวเองและสูญเสียกองกำลังมากกว่า 1.000 หน่วยในการโจมตี!


นักทำลายกำแพง (ทองแดง - ระดับ 2)

ทำลายระดับของกำแพง 250 ระดับ โดยใช้เครื่องกระทุ้งของคุณ


นักยึดครอง (ทองแดง - ระดับ 2)

เข้ายึดครองหมู่บ้านให้ครบ 50 หมู่บ้าน!


นักล่าหน่วยสอดแนม (ทองแดง - ระดับ 2)

คุณป้องกันตัวเองจากการโจมตีสอดแนมไปแล้วทั้งหมด 50 ครั้ง!


ผู้ลอบสังหารขุนนาง (ทองแดง - ระดับ 2)

กำจัดขุนนางในการต่อสู้


เจ้าแห่งสมรภูมิ (ทองแดง - ระดับ 2)

ทำลายกองกำลังศัตรูให้ราบคาบให้ครบ 250 กองทัพ!


นักทำลายล้าง (ไม้ - ระดับ 1)

ทำลายระดับของสิ่งก่อสร้างให้ครบ 25 ระดับ!


ผู้โชคดี

ยึดหมู่บ้านได้เนื่องจากความภักดีเหลือ 0 พอดี


ผู้โชคร้าย

การยึดครองหมู่บ้านไม่สำเร็จเพราะค่าความภักดีลดไปเหลือ +1


ยึดครองตัวเอง

ยึดครองตัวเอง เพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะแสดงว่าใครใหญ่


 
รางวัลทางสังคม
สหายศึก (ทองแดง - ระดับ 2)

เป็นสมาชิกของเผ่าเดิมให้ครบ 60 วัน!


เพื่อนอันเป็นที่รัก (ไม้ - ระดับ 1)

คุณได้เพื่อนทั้งหมด 5 คนแล้ว!


 
รางวัลการเจริญเติบโต
ขับเคลื่อนการเกณฑ์กองกำลัง (ทอง - ระดับ 4)

เกณฑ์ 1.000.000!


บรรณารักษณ์ (ทอง - ระดับ 4)

ค้นพบหนังสือสกิล


ผู้รอบรู้เรื่องตลาด (ทอง - ระดับ 4)

คุณได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรผ่านตลาดของคุณไปแล้วทั้งหมด 1.000 ครั้ง!


ระดับขุนพล (ทอง - ระดับ 4)

อัปเกรดขุนพลเป็นระดับ 30


เหล่าพ้องพี่ (ทอง - ระดับ 4)

มี 10 ขุนพล


นักทำคะแนน (แร่เงิน - ระดับ 3)

ไต่อันดับในตารางอันดับ และทำให้ถึง 100.000 คะแนน


นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ (แร่เงิน - ระดับ 3)

ปรับปรุงทักษะของขุนพลให้มีทั้งหมด 100 ระดับสกิล


ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน (แร่เงิน - ระดับ 3)

ผลิตเหรียญทองให้ครบ 5.000 เหรียญ!


สถาปนิก (แร่เงิน - ระดับ 3)

ก่อสร้างหรืออัปเกรด 5.000 สิ่งก่อสร้าง


ผู้มีคะแนนสูงสุด (ทองแดง - ระดับ 2)

พยายามขึ้นเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดใน 100 อันดับแรกของเวิลด์


ผู้มีคะแนนสูงสุดของทวีป (ทองแดง - ระดับ 2)

พยายามขึ้นเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดใน 30 อันดับแรกของทวีปให้ได้!


หมดเวลา (ทองแดง - ระดับ 2)

ใช้การทำให้เสร็จทันที 100 ครั้ง!


เจ้าแห่งเควส (ไม้ - ระดับ 1)

ทำเควส 40 ให้เสร็จ!


 
รางวัลอื่นๆ
ปีแห่งการให้บริการ (ทอง - ระดับ 8)

เล่นไทรบัลวอรส์ครบ 8 ปี


การต่อสู้ในเขตแดน: นักล่า (ทอง - ระดับ 4)

กำจัด 180.000 ยูนิตของศัตรูในการต่อสู้ในเขตแดน


การต่อสู้ในเขตแดน: นักสืบ (แร่เงิน - ระดับ 3)

ผ่าน 75% ของด่านต่างๆ


ความเป็นพ่อมดไทรบัลวอรส์: ผู้ทดลองหมวก

ได้รับหมวกลึกลับใบหนึ่งจากพ่อมดหรือผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง


ความเป็นพ่อมดไทรบัลวอรส์: ลูกค้าประจำ (ไม้ - ระดับ 1)

เยี่ยมหินของพ่อมด 5 ครั้ง


หุบเขาสัตว์ร้าย: ฮันเตอร์ (ทอง - ระดับ 4)

กำจัด 5 สัตว์ร้ายในกิจกรรมสัตว์ร้ายแห่งหุบเขามืด


แย่งตรากิลด์: ผู้ท้าทาย (ทอง - ระดับ 4)

เอาชนะ 30 ผู้เล่น


แย่งตรากิลด์: ได้รับความช่วยเหลือ (ทอง - ระดับ 4)

ได้รับ 10.000 พลอยจากการสะสมชุดของตรา


แย่งตรากิลด์: นักซ่อนของ (แร่เงิน - ระดับ 3)

เงินสดใน 15 ของตรากิลด์


 
รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 19