แผนที่ อันดับ

thehippy3

thehippy3
คะแนน:1.810.582
อันดับ:22
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 29.225.521 (37.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (178) พิกัด คะแนน
Area (AT) 011
525|535 11.837
Area (AT) 012
525|536 10.505
Area (AT) 021
524|536 10.495
Area (DB) 045
523|534 10.495
TOT 001
509|489 10.146
TOT 002
508|489 10.505
TOT 003
506|487 10.495
TOT 004
504|484 10.495
จําใจจาก
510|488 10.160
พาเพลิน #001
506|445 11.486
พาเพลิน #002
498|449 10.805
พาเพลิน #002 A
497|450 10.401
พาเพลิน #003
510|463 10.707
พาเพลิน #004
509|462 10.431
พาเพลิน #006
506|460 10.707
พาเพลิน #007
501|461 10.377
พาเพลิน #008 zzz
501|462 9.667
พาเพลิน #010
488|458 10.019
พาเพลิน #011
487|461 10.495
พาเพลิน #012
486|457 10.252
พาเพลิน #013
488|463 10.019
พาเพลิน #014
490|466 10.377
พาเพลิน #015
486|461 10.172
พาเพลิน #016
480|470 10.252
พาเพลิน #017
467|488 10.238
พาเพลิน #018
465|487 10.019
พาเพลิน #019
463|485 10.172
พาเพลิน #020
475|472 10.252
พาเพลิน #021
478|469 10.019
พาเพลิน #022
477|468 10.140
พาเพลิน #023
476|466 10.083
พาเพลิน #024
476|463 10.160
พาเพลิน #025
473|465 10.252
พาเพลิน #026
474|470 10.160
พาเพลิน #027
472|467 10.019
พาเพลิน #028
490|465 10.495
พาเพลิน #029
491|462 10.252
พาเพลิน #030
490|460 10.728
พาเพลิน #031 +++
485|463 10.228
พาเพลิน #032
485|461 10.160
พาเพลิน #033
486|463 10.538
พาเพลิน #034
487|464 10.421
พาเพลิน #035
486|464 10.421
พาเพลิน #036 +++
485|464 10.433
พาเพลิน #037
483|464 10.538
พาเพลิน #038
484|466 10.421
พาเพลิน #039
483|466 10.538
พาเพลิน #040
487|467 10.421
พาเพลิน #041
486|467 10.421
พาเพลิน #041 A
487|465 10.302
พาเพลิน #041 B
486|466 10.252
พาเพลิน #042
485|467 10.538
พาเพลิน #043
484|467 10.538
พาเพลิน #043 A
483|467 10.538
พาเพลิน #044
486|468 10.421
พาเพลิน #045
485|468 10.421
พาเพลิน #046
484|468 10.421
พาเพลิน #047
460|484 10.728
พาเพลิน #048
462|485 10.728
พาเพลิน #049
467|489 10.728
พาเพลิน #050
475|463 10.019
พาเพลิน #051
476|464 10.252
พาเพลิน #052
475|465 10.252
พาเพลิน #053
474|466 10.421
พาเพลิน #054
472|466 10.252
พาเพลิน #055
475|467 10.252
พาเพลิน #056
473|467 10.421
พาเพลิน #057
472|468 10.707
พาเพลิน #058
474|468 10.538
พาเพลิน #059
476|468 10.252
พาเพลิน #060
474|469 10.707
พาเพลิน #061
475|469 10.421
พาเพลิน #062
475|470 10.421
พาเพลิน #063
476|469 10.316
พาเพลิน #064
477|469 10.538
พาเพลิน #065
478|468 10.538
พาเพลิน #066
479|464 10.252
พาเพลิน #067
480|465 10.538
พาเพลิน #068
480|469 10.252
พาเพลิน #069
479|471 10.160
พาเพลิน #070
478|473 10.252
พาเพลิน #071
477|474 10.005
พาเพลิน #072
478|477 10.252
พาเพลิน #073
478|478 10.252
พาเพลิน #074
479|479 10.262
พาเพลิน #075
480|476 10.252
พาเพลิน #076
475|459 10.231
พาเพลิน #077
493|470 10.050
พาเพลิน #078
492|470 10.309
พาเพลิน #079
491|470 9.814
พาเพลิน #080
493|475 9.828
พาเพลิน #081
494|478 10.047
พาเพลิน #082
494|481 10.538
พาเพลิน #083
493|481 10.538
พาเพลิน #084
493|478 9.814
พาเพลิน #085
493|477 9.814
พาเพลิน #086
494|476 9.878
พาเพลิน #087
494|473 9.814
พาเพลิน #088
491|476 9.814
พาเพลิน #089
491|474 9.814
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 78 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
***ข้ามองเจ้าอยู่***


รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 7