แผนที่ อันดับ

ArmZer

ArmZer
คะแนน:1.231.373
อันดับ:38
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 44.671.713 (25.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (123) พิกัด คะแนน
000Aอะบะลาฮึม
531|513 10.162
010อะบะลาฮึม
495|503 9.993
011อะบะลาฮึม
499|502 9.993
012อะบะลาฮึม
499|503 11.335
013อะบะลาฮึม
561|508 11.121
A อะบะลาฮึม
494|509 10.019
A อะบะลาฮึม
493|511 9.993
A อะบะลาฮึม
496|507 9.993
A อะบะลาฮึม
488|512 10.495
A อะบะลาฮึม
495|514 9.993
A อะบะลาฮึม
493|510 10.461
A อะบะลาฮึม
496|508 9.950
A อะบะลาฮึม
497|509 10.134
A อะบะลาฮึม
498|508 9.993
A อะบะลาฮึม
487|512 9.993
A อะบะลาฮึม
495|517 9.993
ABอะบะลาฮึม
446|567 10.210
ACอะบะลาฮึม
432|555 9.993
ACอะบะลาฮึม
432|556 9.993
ACอะบะลาฮึม
432|557 9.993
ACอะบะลาฮึม
433|556 9.993
ACอะบะลาฮึม
432|558 9.993
ACอะบะลาฮึม
432|559 9.788
อะบะลาฮึม
504|509 10.226
อะบะลาฮึม
500|506 10.134
อะบะลาฮึม
503|511 9.993
อะบะลาฮึม
501|516 10.481
อะบะลาฮึม
503|509 9.993
อะบะลาฮึม
512|515 11.042
อะบะลาฮึม
494|510 9.993
อะบะลาฮึม
506|516 9.993
อะบะลาฮึม
502|513 10.469
อะบะลาฮึม
505|510 10.226
อะบะลาฮึม
505|509 10.226
อะบะลาฮึม
502|509 9.993
อะบะลาฮึม
498|511 9.993
อะบะลาฮึม
498|507 9.993
อะบะลาฮึม
500|517 9.993
อะบะลาฮึม
501|517 9.993
อะบะลาฮึม
506|511 9.993
อะบะลาฮึม
502|514 9.993
อะบะลาฮึม
503|515 9.993
อะบะลาฮึม
495|512 10.080
อะบะลาฮึม
501|519 9.993
อะบะลาฮึม
508|514 10.003
อะบะลาฮึม
506|514 9.644
อะบะลาฮึม
503|512 9.993
อะบะลาฮึม
500|507 10.007
อะบะลาฮึม
499|518 9.993
อะบะลาฮึม
511|515 9.993
อะบะลาฮึม
504|516 9.993
อะบะลาฮึม
504|515 9.993
อะบะลาฮึม
513|513 9.993
อะบะลาฮึม
502|519 10.003
อะบะลาฮึม
503|514 9.993
อะบะลาฮึม
509|515 9.993
อะบะลาฮึม
504|514 9.993
อะบะลาฮึม
500|511 9.993
อะบะลาฮึม
493|513 9.993
อะบะลาฮึม
492|509 9.993
อะบะลาฮึม
494|519 9.993
อะบะลาฮึม
507|518 9.993
อะบะลาฮึม
503|519 9.993
อะบะลาฮึม
509|518 10.007
อะบะลาฮึม
505|519 9.993
อะบะลาฮึม
500|521 9.993
อะบะลาฮึม
504|521 9.993
อะบะลาฮึม
510|518 10.003
อะบะลาฮึม
512|516 9.993
อะบะลาฮึม
509|519 9.993
อะบะลาฮึม
507|520 9.993
อะบะลาฮึม
499|519 9.993
อะบะลาฮึม
503|522 10.253
อะบะลาฮึม
510|519 9.993
อะบะลาฮึม
511|519 9.993
อะบะลาฮึม
504|523 9.993
อะบะลาฮึม
510|521 9.993
อะบะลาฮึม
502|524 9.993
อะบะลาฮึม
504|524 9.993
อะบะลาฮึม
503|513 9.993
อะบะลาฮึม
495|513 9.993
อะบะลาฮึม
504|505 9.993
อะบะลาฮึม
489|510 9.993
อะบะลาฮึม
507|506 9.993
อะบะลาฮึม
506|507 9.993
อะบะลาฮึม
448|562 9.993
อะบะลาฮึม
449|563 9.993
อะบะลาฮึม
447|561 9.993
อะบะลาฮึม
448|560 9.993
อะบะลาฮึม
444|564 10.005
อะบะลาฮึม
433|557 9.993
อะบะลาฮึม
431|549 9.993
อะบะลาฮึม
430|550 9.993
อะบะลาฮึม
429|551 9.993
อะบะลาฮึม
442|585 9.752
อะบะลาฮึม
398|508 9.993
อะบะลาฮึม
397|506 10.003
อะบะลาฮึม
399|507 9.993
อะบะลาฮึม
394|504 9.993
อะบะลาฮึม
425|571 9.993
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 23 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
จบเวิด32นี้จะไปลุยเวิดสากลนะครับ อิอิ


รางวัลความก้าวหน้า
ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ (ระดับ 1)

คุณเคยทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่สาม หน่วยในฐานะ 10.000


 
รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 22

เวิลด์ 23

เวิลด์ 24

เวิลด์ 25

เวิลด์ 30

เวิลด์ 31