แผนที่ อันดับ

blueduck

blueduck
คะแนน:7.272.114
อันดับ:2
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 164.825.599 (4.)
เผ่า: TGW


หมู่บ้าน (763) พิกัด คะแนน
AAA
493|496 9.821
AAA
492|489 11.163
AAA
493|492 9.821
AAA
496|490 9.835
AAA
492|491 9.821
AAA
498|487 10.795
AAA
491|492 9.821
AAA
496|495 10.134
AAA
495|491 11.316
AAA
508|442 9.739
AAA
509|442 10.143
AAA
514|441 10.146
AAA
513|441 9.885
AAA
511|439 10.495
AAA
510|437 10.139
AAA
510|435 9.452
AAAA
511|446 4.310
AAAA
515|444 9.406
AAAA
514|443 9.790
AAAA
512|445 4.587
AAAA
514|442 9.687
AAAA
515|434 10.495
AAAAA
513|445 5.190
At-26th
521|452 10.495
At-26th
524|451 10.801
At-26th
517|445 8.327
At-26th
525|442 10.495
At-26th
516|432 10.495
At-26th
516|431 10.495
BBB
559|461 8.765
BBB
560|460 9.296
BBB
559|460 9.297
BBB
557|461 9.160
blueduck
493|493 9.821
blueduck
509|494 10.636
blueduck
507|497 11.747
blueduck
500|494 10.134
blueduck
496|491 9.821
blueduck
497|490 10.557
blueduck
491|490 10.019
blueduck
495|489 9.821
blueduck
505|495 10.495
blueduck
540|532 10.957
blueduck
524|450 10.452
blueduck
521|447 10.240
blueduck
523|447 10.144
blueduck
548|532 11.259
blueduck
508|441 11.488
blueduck
512|442 10.160
blueduck
549|531 10.155
blueduck
526|446 9.940
blueduck
511|441 9.860
blueduck
516|441 10.160
blueduck
527|446 10.064
blueduck
517|442 9.926
blueduck
529|447 10.038
blueduck
528|445 9.917
blueduck
517|440 10.117
blueduck
522|441 10.006
blueduck
529|445 9.899
blueduck
552|535 10.405
blueduck
521|442 10.041
blueduck
517|441 10.065
blueduck
515|440 10.136
blueduck
562|514 10.495
blueduck
513|438 9.860
blueduck
525|444 9.872
blueduck
523|443 9.851
blueduck
534|553 12.846
blueduck
524|441 10.495
blueduck
525|441 9.807
blueduck
528|443 9.928
blueduck
536|448 9.808
blueduck
537|448 9.971
blueduck
564|494 10.616
blueduck
564|495 9.873
blueduck
528|444 9.913
blueduck
533|444 9.851
blueduck
554|536 10.336
blueduck
518|438 10.054
blueduck
553|538 10.213
blueduck
512|439 9.860
blueduck
553|537 9.958
blueduck
495|490 9.821
blueduck
564|512 10.971
blueduck
537|442 9.658
blueduck
530|444 9.478
blueduck
524|439 10.011
blueduck
520|437 10.117
blueduck
517|436 9.229
blueduck
555|532 10.146
blueduck
532|442 9.908
blueduck
517|439 10.224
blueduck
564|491 9.846
blueduck
520|439 10.144
blueduck
556|533 10.103
blueduck
523|438 9.970
blueduck
562|516 11.482
blueduck
563|511 10.134
blueduck
566|492 9.884
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 663 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์

รางวัลความก้าวหน้า
นักยึดครอง (ระดับ 4)

คุณเป็นลำดับที่ อันดับที่หนึ่ง ในการเป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ (ระดับ 4)

คุณเคยทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่สาม หน่วยในฐานะ 100.000.000

นักยึดครอง (ระดับ 3)

คุณเป็นลำดับที่ อันดับที่หนึ่ง ในการเป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน

นักทำคะแนน (ระดับ 3)

ในฐานะที่เป็น อันดับที่หนึ่ง คุณทำคะแนนได้ถึง 5.000.000 คะแนนแล้ว


 
รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 31

เวิลด์ 10

เวิลด์ 28

เวิลด์ 30