แผนที่ อันดับ

rednorze

rednorze
คะแนน:1.014.224
อันดับ:52
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 12.529.157 (88.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (108) พิกัด คะแนน
Cast Away
485|561 10.610
Cast Away
490|583 10.469
Cast Away
432|560 9.864
Cast Away
466|605 10.445
Cast Away
475|606 10.445
Cast Away
468|595 10.161
Cast Away
465|603 10.030
DENVER
396|480 10.659
Forrest Gump
437|550 9.723
Forrest Gump
437|549 9.816
Forrest Gump
435|550 9.814
Forrest Gump
437|551 9.950
Forrest Gump
434|551 9.931
Forrest Gump
436|552 9.935
Forrest Gump
436|551 9.722
Forrest Gump
435|552 9.769
Forrest Gump
436|554 9.716
Forrest Gump
436|550 9.826
Forrest Gump
433|552 9.816
nayrai@108
421|470 10.495
oShawshank 3D
470|440 8.605
oShawshank 3D.
473|441 10.452
Rookies 1D
484|428 3.695
Rookies 1R
377|512 3.280
Rookies 2D
483|427 3.990
Rookies 3D
479|421 4.561
Rookies 4D
480|423 4.135
Rookies 5D
484|420 637
Rookies 6D
482|421 529
Rookies 7D
484|431 193
Rookies 8D
483|431 165
Shawshan.k. 3D
471|437 10.169
Shawshan.k. 4D
480|432 8.126
Shawshan.k. 5D
432|518 10.981
Shawshank (AAT) 001
446|496 9.967
Shawshank (BA) 004
480|456 10.505
Shawshank 2.D
482|451 10.971
Shawshank 2D
480|443 10.971
Shawshank 2D
477|441 7.210
Shawshank 2D
477|442 7.101
Shawshank 2D
478|442 9.611
Shawshank 2D
480|448 10.252
Shawshank 2D
480|449 10.252
Shawshank 2D
481|444 10.340
Shawshank 2D.
485|448 10.971
Shawshank 2D.
483|448 10.838
Shawshank 2D.
487|447 5.947
Shawshank 2D.
483|447 10.971
Shawshank 2D.
481|448 10.971
Shawshank 2D.
481|447 10.971
Shawshank 2D.
479|443 10.971
Shawshank 2D.
485|447 11.229
Shawshank 2DR
480|445 10.971
Shawshank 2DR
478|443 10.971
Shawshank 2DR
477|443 10.971
Shawshank 2DR
474|444 11.635
Shawshank 2DR
476|442 11.078
Shawshank 2DR
479|446 10.707
Shawshank 2DR
479|447 10.728
Shawshank 2DR
479|448 10.252
Shawshank 2DR
480|442 9.999
Shawshank 2DR
481|443 10.393
Shawshank 2DS
481|451 10.971
Shawshank 2DS
479|444 10.971
Shawshank 2DS
480|444 10.608
Shawshank 2DS
478|445 12.313
Shawshank 2DS
482|444 10.971
Shawshank 2DS
478|444 10.971
Shawshank 2DS
475|444 10.971
Shawshank 2DS
475|446 11.229
Shawshank 2DS
474|446 10.689
Shawshank 2DS
478|447 11.560
Shawshank 2DS
479|449 10.236
Shawshank 3D
470|435 10.311
Shawshank 3D
470|436 10.178
Shawshank 3D
465|434 9.899
Shawshank 3D
471|441 9.966
Shawshank 3D.
473|439 8.580
Shawshank 3D.
470|441 9.412
Shawshank 3D.
473|440 10.237
Shawshank 3D.
468|438 9.305
Shawshank 3D.
467|438 10.117
Shawshank 3D.
473|435 8.881
Shawshank 3DR
470|434 9.902
Shawshank 3DR
471|432 10.429
Shawshank 3DR
474|436 9.438
Shawshank 3DS
473|442 10.728
Shawshank 4.D
479|434 9.787
Shawshank 4D
480|435 10.222
Shawshank 4D
479|433 9.994
Shawshank 4D
481|434 6.250
Shawshank 4D.
481|432 10.237
Shawshank 4D.
477|434 8.772
Shawshank 4D.
478|431 6.459
Shawshank 4D.
479|432 6.626
Shawshank 4D.
480|433 6.850
Shawshank 4DR
479|431 7.874
Shawshank 4DR
481|435 10.231
Shawshank 5.D
433|519 7.640
Shawshank 5D
434|518 10.078
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 8 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์

รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 20

เวิลด์ 27