แผนที่ อันดับ

Longchai

Longchai
คะแนน:1.412.966
อันดับ:33
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 11.826.503 (91.)
เผ่า: MaFia


หมู่บ้าน (162) พิกัด คะแนน
A.winter is coming
468|412 10.495
A.winter is coming
468|411 10.495
A.winter is coming
464|410 9.831
A.winter is coming
462|411 10.239
A.winter is coming
484|410 10.475
A.winter is coming
481|401 10.321
A.winter is coming
482|401 10.051
A.winter is coming
483|400 10.474
A.winter is coming
484|411 10.474
A.winter is coming
483|411 9.935
A.winter is coming
455|420 10.053
AAA
504|430 9.474
B.Gardens
501|560 9.973
B.Gardens
505|554 10.475
B.Gardens
497|569 10.951
B.Gardens
497|568 10.951
B.Gardens
496|565 10.735
B.Gardens
496|564 9.670
B.Gardens
496|563 10.950
B.Gardens
496|568 10.736
B.Gardens
506|580 10.478
C.The Twins
472|449 10.495
C.The Twins
471|448 10.311
C.The Twins
482|445 9.147
C.The Twins
482|447 9.824
C.The Twins
471|451 9.803
C.The Twins
470|432 9.740
C.The Twins
473|429 9.750
Castle Black
500|426 10.725
Castle Black
500|425 9.980
Castle Black
502|425 11.970
Castle Black
504|424 11.521
Castle Black
502|424 10.495
Castle Black C01
501|425 13.496
D.Wester lands
452|440 10.336
D.Wester lands
452|441 10.495
D.Wester lands
452|439 10.311
D.Wester lands
452|430 10.505
D.Wester lands
453|427 10.495
D.Wester lands
452|425 10.495
D.Wester lands
453|425 10.160
D.Wester lands
475|454 10.495
Dorne
443|481 10.274
Dorne
423|485 11.052
E.Water Gardens
495|568 9.715
E.Water Gardens
513|543 10.478
Gardens
500|564 10.538
Gardens
500|562 10.689
Gardens
499|569 10.950
Gardens
496|567 10.745
Gardens
497|562 10.577
Gardens
497|561 10.290
Gardens
497|559 7.506
Gardens
497|560 8.736
Gardens
496|560 7.750
The Twins
474|454 10.495
The Twins
474|453 10.152
The Twins
476|447 10.251
The Twins
477|448 10.495
The Twins
473|447 10.311
The Twins
475|449 9.845
The Twins
476|450 9.902
The Twins
471|449 10.237
The Twins
481|446 8.847
The Twins
477|452 9.550
The Twins
472|451 10.495
The Twins
470|433 9.782
The Twins
475|430 8.685
The Twins
469|433 9.561
The Twins
474|429 8.553
The Twins
475|429 10.736
The Twins
470|423 3.763
Water Gardens
499|565 10.509
Water Gardens
500|563 10.766
Water Gardens
499|563 10.753
Water Gardens
503|559 10.797
Water Gardens
504|554 9.522
Water Gardens
494|568 10.735
Water Gardens
493|568 10.497
Water Gardens
505|579 9.368
Water Gardens
503|579 9.757
Water Gardens
502|578 10.728
Water Gardens
509|578 10.280
Water Gardens
508|579 10.349
Water Gardens
505|580 10.218
Water Gardens
503|580 10.780
Water Gardens
502|556 9.424
Water Gardens
500|556 10.707
Water Gardens
514|545 9.011
Water Gardens
514|544 10.484
Wester lands
454|439 10.495
Wester lands
451|441 10.232
Wester lands
448|443 10.228
Wester lands
453|430 10.311
Wester lands
456|426 10.495
Wester lands
452|426 10.311
Wester lands
453|424 10.311
Wester lands
456|420 10.271
Wester lands
455|418 9.956
Wester lands
456|425 10.047
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 62 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าว