หอเกียรติยศ - เวิลด์ 32

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
blueduck
วันที่ 16.09.2018 เวลา 16:32

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
blueduck
วันที่ 01.07.2018 เวลา 21:48

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
tongcj
วันที่ 13.05.2018 เวลา 22:45

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 13.02.2018 เวลา 02:50

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
blueduck
วันที่ 03.10.2018 เวลา 00:10

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
tongcj
วันที่ 07.06.2018 เวลา 12:16

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
TIGA
วันที่ 21.02.2018 เวลา 02:53

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
goodwill
วันที่ 04.11.2018 เวลา 18:09

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
tomnana
วันที่ 08.08.2018 เวลา 15:27

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
supereib
วันที่ 31.05.2018 เวลา 09:33

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
kittipong21512
วันที่ 14.02.2018 เวลา 12:14

รางวัลประจำวันจาก 2019-02-20

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Nuke Delivery Service

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
yutb

ผู้สนับสนุนประจำวัน
darkbird

นักปล้นสะดมประจำวัน
Nuke Delivery Service

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน