เวิลด์ 32 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 2257
หมู่บ้านทั้งหมด: 12.808 (5.67 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 12.789
หมู่บ้านคนเถื่อน: 19
หมู่บ้านโบนัส: 648
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 249 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 25
ข้อความที่ถูกส่ง: 61.675 (27.33 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 7.834 (3.47 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 7.989 (3.54 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 2.984 (1.32 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 85
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 826
คะแนนทั้งหมด: 113.293.923 (50.197 ต่อผู้เล่น, 8.846 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 2.228.278.667
 • 2.341.801.483
 • 2.380.494.992
กองกำลังทั้งหมด:
 • 29,415 ล้าน
 • 18,707 ล้าน
 • 16,707 ล้าน
 • 22,142 ล้าน
 • 2,599 ล้าน
 • 7,649 ล้าน
 • 688.793
 • 6,159 ล้าน
 • 1,261 ล้าน
 • 1,024 ล้าน
 • 1.319
 • 3.970
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 13033
 • 8288
 • 7402
 • 9810
 • 1152
 • 3389
 • 305
 • 2729
 • 559
 • 454
 • 1
 • 2
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 2297
 • 1461
 • 1304
 • 1729
 • 203
 • 597
 • 54
 • 481
 • 98
 • 80
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: SpriteOlo
เผ่าใหม่ล่าสุด: 777

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 14:46